• darkblurbg
  Psychiatrie Noord
  Persoonlijke en specialistische zorg aan jongvolwassenen van 18 - 30 jaar.
 • darkblurbg
  Psychiatrie Noord
  Persoonlijke en specialistische zorg aan jongvolwassenen van 18 - 30 jaar.
 • darkblurbg
  Psychiatrie Noord
  Persoonlijke en specialistische zorg aan jongvolwassenen van 18 tot 30 jaar.

Psychiatrie richt zich in haar behandelaanbod op groepsbehandelingen. Deze groepsbehandelingen maken onderdeel uit van een integraal behandelplan.

 

Psychiatrie Noord biedt de volgende groepsbehandelingen: 

Angst

Deze groepsbehandeling richt zich op het behandelen van angststoornissen. Middels cognitieve gedragstherapie wordt er gewerkt aan inzicht in hoe gedrag en gedachten invloed hebben op je gevoel. Ook leert je vaardigheden om dit te beïnvloeden.

Depressie

Deze groepsbehandeling is gericht op het verbeteren van de stemming door te werken aan verschillende gedachten en gedragingen die met een depressie kunnen samenhangen. Daarbij is er ook aandacht voor onderliggende patronen die de depressie in stand houden of die je kwetsbaar maken voor terugval. 

Cognitieve gedragstherapie (CGT)

In deze groepsbehandeling krijgt je zicht op je denkpatronen en overtuigingen: je onderzoekt hoe je gedachten samenhangen met je gevoelens en gedrag en hoe je dit kan veranderen.

Acceptance and commitment (ACT)

In ACT wordt er gesproken over “psychologische flexibiliteit”: hoe hoger die flexibiliteit, hoe beter er kan worden omgegaan met psychische klachten (en hoe lager de flexibiliteit, hoe groter het risico op stagnerende klachten). Bij ACT proberen we te veranderen wat we kunnen veranderen en leren accepteren wat we niet kunnen veranderen.

ADHD

In deze groep leer je wat de diagnose AD(H)D inhoudt en hoe je hiermee om kunt gaan. De uitgangspunten van de groepsbehandeling zijn voorlichting en lotgenotencontact. Tevens zullen er bepaalde vaardigheden aan bod komen waar je in de tussentijd zelfstandig mee aan de slag zult gaan.

Zelfbeeld

Deze groepsbehandeling is voor mensen met een negatief zelfbeeld, mensen die somber zijn geworden door hun negatieve zelfbeeld en dit willen veranderen. De aanpak van deze groepsbehandeling is gebaseerd op cognitieve gedragstherapie. Tijdens deze behandeling  leer je anders naar jezelf kijken, zal je nieuwe gedragingen aanleren en ga je situaties die je nu vermijdt opzoeken. 

Schematherapie

Schematherapie leert je hoe jouw gedrag en jouw patronen zijn ontstaan. Het is een vorm van therapie waarbij jouw gevoelsleven en emotionele behoeften centraal komen te staan, evenals de wijze waarop je in het hier en nu met die behoeften omgaat.

Activatiegroep (PMT)

Deze module is bedoeld om in groepsverband te bewegen en ervaren. Ervaren dat in beweging komen een positief effect heeft op de stemming en ontdekken wat het lichaam allemaal te vertellen heeft. Tijdens de sessies zal er aandacht worden besteed aan diverse onderwerpen en thema’s en is er ook ruimte om persoonlijke ervaringen op te doen.